Het verplaatsbare waseiland van Biezon Systems beschermt de flexibiliteit van de eigenaar.

VERPLAATSBAAR WASEILAND

Het verplaatsbare waseiland van Biezon Systems beschermt de flexibiliteit van de eigenaar. Plannen binnen bedrijven wijzigen immers jaarlijks. Met dit verplaatsbare eiland vormt de grote investering van gecertificeerde vloeistofdichte vloer en daarbij horende milieu-technische voorzieningen geen beperking meer voor de groei van een bedrijf.
De verplaatsbare vloer is gefabriceerd van zeer duurzaam zwaar verzinkt staal (volbad-verzinkt) en is gegarandeerd vloeistof dicht (10 jaar volledige garantie). Deze vloeistofdichte vloer wordt geplaatst op een vlakke zelfdragende ondergrond (minimaal gestabiliseerd zand).
Bij situaties waarbij de ondergrond niet volledig vlak is kan Biezon middels een eenvoudige egalisatievloer van gietasfalt de vloer egaliseren. Voor transportbedrijven met opleggers en combinaties is een minimaal vloerlengte van ongeveer 24 meter noodzakelijk.

verplaatsbarewaseiland1
verplaatsbarewaseiland2kopie

AFVALWATER, SLIB

De waterafvoer vanaf het waseiland geschiedt via een slib/water-afzuigsysteem. Deze transporteert het afvalwater naar de slibvanger/olieafscheider welke is geplaatst in de Biezon-cabin (de technische container voor alle vorstvrij en droog op te stellen componenten). Het afvalwater wordt zo ontdaan van alle schadelijke stoffen en kan derhalve op gemeentelijk rioolstelsel geloosd worden. Het eiland alsook de slibvanger in de cabin is eenvoudig te ledigen/reinigen door middel van een slib-zuigwagen.

WATERRECYCLING

Ook is het gehele systeem uit te breiden middels een compleet Afvalwatertechniek-waterrecycling-systeem. Dit systeem zorgt voor een water- en lozingsbesparing van ongeveer 60-75 %. Het proces is gebaseerd op biologisch afvalwaterbehandeling en gebruikt derhalve geen chemische toevoegmiddelen!!! Een extra voordeel van het systeem van Afvalwatechniek.nl is de besparing op reinigingsmiddelen (30-40%).(Subsidie in België 35 %)

aquahz200
WATERRECYCLING

OSMOSE-NASPOELING (R/O; REVERSED OSMOSIS) VAN VRACHTWAGEN-CABINES

Cabines van de vrachtwagen zijn de trots van de chauffeur. Derhalve is osmosewater-naspoeling vaak een extra meerwaarde voor de wasmachine. Osmosewater is water waarin zich geen mineralen bevinden en er zullen na opdroging van wagens gespoeld met dit water dus geen vlekken ontstaan. Osmosewater wordt gemaakt van drinkwater of grondwater. Afhankelijk van de waterkwaliteit in de bodem en de mogelijkheid tot vergunning is grondwater de meest rendabele manier om osmosewater te maken.

WASMACHINE

De Biezon-wasmachine 2010 wordt uitgevoerd in verschillende types te weten de S, M, L. Het verschil tussen de types bestaat uit hardware en dus ook software welke daaraan gekoppeld is. De meest uitgebreide machine is de L, deze kenmerkt zich door zijn intelligentie waardoor moeilijk wasbare vrachtwagen toch een zeer goede behandeling krijgen zonder dat er handwerk voor nodig is. De Biezon 2010 S is eenvoudiger en bijvoorbeeld geschikt voor personen-bussen. Voor transportbedrijven met alleen opleggers is de Biezon M de meest geschikte wasinstallatie.

 

Voor een printversie van het WASEILAND “ Biezon 2010 L ” volautomaat klik HIER