Op onze productenpagina hebben we de productomschrijvingen, kenmerken en resultaten weergegeven, maar we begrijpen dat elke situatie en/of opdracht anders is.

Op onze fotopagina krijgt U een impressie van onze hoogwaardige Truckwash-roll-over. Graag lichten we het gebruik, informatie over prijzen en mogelijkheden en de voordelen van onze producten in een persoonlijk gesprek nader toe.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Biezon Systems B.V.
Baronieweg 9a
5321 JV Hedel
GSM Erwin van Zon: 0628977753
Tel: 073-5995991
Fax: 073-5991734
Mail: info@biezonsystems.nl

 

DISCLAIMER

Deze site is met grote zorg samengesteld door Biezon Systems B.V.. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Biezon Systems B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Biezon Systems B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Biezon Systems B.V. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Biezon Systems B.V. sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze webpagina’s en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Biezon Systems B.V. kan echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites.

Op deze Biezon Systems B.V. website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Copyright © 2008 Biezon Systems B.V. All Rights Reserved.